VVS montör

Projektfakta

Projekt: Kv Guldet

Ort: Karlstad

Beställare: NCC

Projektår: 2023

Projektform: Totalentrepenad

Kv Guldet

På uppdrag av NCC och Karlstad bostad AB har vi på Rörinstallationer i Karlstad tillsammans med vårat syskon bolag Ulvsby rör fått arbetet att renovera värmesystemet på Kv Guldet.

Där byter vi ut radiatorer och förser värmesystemet med nya ventiler och ny injustering för att få till en så optimal anläggning som möjligt.

Vi tackar NCC och Karlstad bostad AB för förtroendet.