Projektfakta

Projekt: Rörgrindsvägen

Ort: Skoghall

Beställare: Consto

Projektår: 2022-2024

Projektform: Totalentrepenad

Rörgrindsvägen

Nyproduktion av 138 hyreslägenheter åt Boet Bostad fördelat på två huskroppar med tillhörande två stycken komplementhus. Husen kommer värmas med bergvärmeanläggning