Avlopp

Projektfakta

Projekt: Skene avloppsreningsverk

Ort: Skene

Beställare: Byggdialog

Projektår: 2022-2023

Projektform: Totalentrepenad i partnering

Skene avloppsreningsverk

Rörinstallationer har fått uppdraget att renovera och mordernisera det befintliga avloppsreningsverket i Skene samtidigt som det är full drift på anläggningen. Utöver de vanliga vvs arbetena bygger vi en ny värmepumpsanläggning där vi tar tillvara på energi från det renade avloppsvattnet och använder det till att värma upp anläggningen

Vi tackar Byggdialog och Marks kommun för förtroendet!