Projektfakta

Projekt: Västhorja skolan

Ort: Värnamo

Beställare: Byggdialog

Projektår: 2023-2025

Projektform: Samverkansprojekt

Västhorja skolan

På uppdrag av Värnamo kommun och Byggdialog har vi på Rörinstallationer i Karlstad fått uppdraget att utföra VS installationerna på Västhorja skolan. Det är en grundskola F-3 för ca 350 elever. Det byggs även en idrottshall i anslutning till skolan. Projektet startar under 2023 och beräknas vara klart våren 2025.

Vi tackar Värnamo kommun och Byggdialog för förtroendet.