Fuxerna idrottshall

Nytt projekt Fuxerna idrottshall

På uppdrag av Byggdialog och Lilla Edet kommun kommer vi på Rörinstallationer i Karlstad utföra VS arbeten i den nya idrottshallen.

Det blir en fullstor idrottshall med läktare för ca 150 åskådare, café och omklädningsrum.

Vi tackar Byggdialog och Lilla Edet kommun för förtroendet.