Fuxerna idrottshall

Nytt projekt Fuxerna idrottshall

På uppdrag av Byggdialog och Lilla Edet kommun kommer vi på Rörinstallationer i Karlstad utföra VS arbeten i den nya idrottshallen. Det blir en fullstor idrottshall med läktare för ca 150 åskådare, café och omklädningsrum. Vi tackar Byggdialog och Lilla Edet kommun för förtroendet.