Aktuellt

Nytt projekt Västhorja skolan

På uppdrag av Värnamo kommun och Byggdialog har vi på Rörinstallationer i Karlstad fått uppdraget att utföra VS installationerna på Västhorja skolan. Det är en grundskola F-3 för ca 350 elever. Det byggs även en idrottshall i anslutning till skolan. Projektet startar under 2023 och beräknas vara klart våren 2025. Vi tackar Värnamo kommun och …

Nytt projekt Västhorja skolan Läs mer »

Rörmokare

Nytt projekt Kv Guldet

På uppdrag av NCC och Karlstad bostad AB har vi på Rörinstallationer i Karlstad tillsammans med vårat syskon bolag Ulvsby rör fått arbetet att renovera värmesystemet på Kv Guldet. Där byter vi ut radiatorer och förser värmesystemet med nya ventiler och ny injustering för att få till en så optimal anläggning som möjligt. Vi tackar …

Nytt projekt Kv Guldet Läs mer »

Nytt projekt Trälleborgsskolan

Nere i Värnamo kommun är Rörinstallationer i Karlstad med och bygger Trälleborgsskolan. Skolan blir en åk 4-6 med ca 500 elever samt en tillbyggnad på ca 3000m2. Vi tackar Byggdialog och Värnamo kommun för förtroendet.

Orrholmsskolan

Nytt projekt Orrholmsskolan

På uppdrag av Byggdialog och Karlstad kommun har vi på Rörinstallationer fått chansen att utföra vs arbetet på projektet som innefattar nybyggnation av skola och idrottshall. Byggnaden kommer bli ca 8000 m² och brukas av ca 650 elever. Vi tackar Karlstad kommun och Byggdialog för förtroendet.

Avlopp

Nytt projekt Skene avloppsreningsverk

Rörinstallationer har fått uppdraget att renovera och mordernisera det befintliga avloppsreningsverket i Skene samtidigt som det är full drift på anläggningen. Vi tackar Byggdialog och Marks kommun för förtroendet!

Nytt projekt Sanduddens skola

Vi på Rörinstallationer i Karlstad har fått möjligheten att vara med på nybyggnationen av Sanduddens skola som blir en F-9 skola på ca 12000m2. Intill skolan byggs också en idrottshall. Vi tackar Byggdialog och Ekerö kommun för förtroendet!

Ny ansvarsmontör hos Rörinstallationer

Vi välkomnar vår nya ansvarsmontör Sebastian. Med sin kunskap och erfarenhet av stora projekt kommer han bidra till att göra våra projekt ännu bättre. Då många av oss sedan tidigare har arbetat med honom och vet hans arbetsmoral är vi glada att han vill börja hos oss och blir en viktig pusselbit i lagbygget!